[hidepost]
很簡單,增加

日文[ja-JP]

這樣就能成功申請了,更本不需要去找代理…….哈哈….

您如果用的是IE流覽器請參考下圖設置

2008 11 25 e4b88be58d88 12 12 44

2008 11 25 e4b88be58d88 12 13 49

2008 11 25 e4b88be58d88 12 14 41

2008 11 25 e4b88be58d88 12 15 02

2008 11 25 e4b88be58d88 12 15 27

[/hidepost]

火狐流覽器也是用相同的設置既可

PS:此方法僅試用XREA七天試用空間,這對於想買XREA+(PLUS)的商業空間是非常的方便。


發表迴響